Flamingo

Gruppe von Flamingos am Lake Natron (Tansania)